Legendų muzikos festivalio  Kilučių ežero pusiasalyje TAISYKLĖS (2024 m.)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Festivalis „Legendų muzikos festivalis“ toliau vadinamas Festivaliu.

2. Festivalio pradžia: 2024 m. birželio 15 d. 17:00 val. Durys atidaromos birželio 15 d. 16:30  val.

3. Festivalio pabaiga:  2024 m. birželio 16 d. 2:00 val.

4. Festivalio vieta: Kilučių ežero pusiasalis, Apaščios g. 13, 41103 Kilučiai, Biržų rajonas.

5. Taisyklių tikslas: apibrėžti Festivalio dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą bei sklandžią Festivalio eigą.

6. Festivalio teritorija: aptverta Festivalio vieta, į kurią galima patekti tik įsigijus organizatoriaus ar jo vardu platinamą bilietą ar akreditaciją. Teisę patekti į bet kurią Festivalio zoną suteikia speciali apyrankė, į kurią Festivalio organizatorius iškeičia įsigytą bilietą arba Festivalio organizatoriaus akreditaciją. Dalyviai privalo viso Festivalio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės bus pašalinami iš festivalio teritorijos. Apie visus pažeidimus bus pranešta policijai.

7. Pagal LR galiojančius teisės aktus alkoholiniai gėrimai bus parduodami tik asmenims, sulaukusiems 20 metų.

8. Kiekvienas Festivalio dalyvis (asmuo, kuris patenka į festivalio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

II. BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę, bei festivalio taisyklių laikymąsi. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba saugos darbuotojams.

10. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

11. Kiekvienas Festivalio dalyvis sutinka ir neprieštarauja būti apieškomas prieš patenkant į aktyvią ir (arba) poilsio zoną, siekiant patikrinti, ar dalyvis nesineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į Festivalio teritoriją, nepaisant to, kad bus įsigiję bilietą į Festivalį.

12. Visoje Festivalio teritorijoje ar aplink ją Festivalio dalyviams draudžiama kūrenti laužus, naudotis šašlykinėmis, kepsninėmis ar kitais panašiais daiktais, kurie yra susiję su ugnies įžiebimu.

13. Draudžiama naikinti ir žaloti Kilučių ežero pusiasalyje esančią įrangą, gamtos objektus, savavališkai kirsti, naikinti medžius, krūmus, gėlynus, skruzdėlynus ar paukščių lizdus, kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar gyvybei, šiukšlinti, teršti aplinką.

14. Griežtai draudžiama rūkyti visoje Kilučių ežero teritorijoje, išskyrus nurodytas vietas.

15. Festivalio dalyviai privalo laikytis už Festivalio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Festivalio dalyviai gali būti pašalinti iš Festivalio teritorijos be teisės vėliau patekti į Festivalį. Įsigyto bilieto kaina nėra kompensuojama.

16. Festivalio teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę, politinę veiklą.

17. Festivalio dalyvis sutinka, kad organizatorius Festivalio metu filmuotų ir fotografuotų visoje Festivalio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį. Festivalio dalyvis sutinka, kad virš festivalio teritorijos, o tai reiškia, kad ir virš paties dalyvio, bus skraidoma bepilotėmis transporto priemonėmis (dronais). Festivalio dalyviams be raštiško organizatorių sutikimo draudžiama filmuoti ir fotografuoti profesionalia vaizdo ir foto įranga.

18. Visoje Festivalio teritorijoje dalyviai turi teisę atsiskaityti tik grynaisiais pinigais, nebent atskiros prekybos vietos siūlys atsiskaitymo banko kortele paslaugą arba atsiskaitymą telefonu.

19. Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:

a) asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;

b) asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų. Prie įėjimo į teritorija bus galima nusistatyti alkoholio išpučiama kiekį, su alkotesteriu. Leistinos promilės alkotesterio parodyme 0,1 promilių.

c) asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;

d) asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems Festivalio dalyviams;

e) nepilnamečiai asmenys be suaugusiojo palydos;

f) asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento.

20. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:

a) ginklus;

b) bet kokius alkoholinius gėrimus;

c) maisto produktus, užkandžius, saldumynus (vietoje bus vykdoma prekyba);

c) narkotinių medžiagų ir su jomis susijusius prietaisus;

d) pirotechniką ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų;

e) nesuderintas su organizatoriumi reklamines priemones;

f) stiklinę tarą, tame tarpe ir bent kokio tipo gertuves;

g) skraidykles (dronus), bent kokio tipo prožektorius, lazerinius šviestuvus;

h) bent kokio tipo skėčius (alternatyva siūloma atsinešti nuo lietaus lietpalčius);

i) grilius, kepsnines, dujines virykles, šašlykines ir bet kokius panašius daiktus;

j) kirvius, peilius ir kitus šaltuosius ginklus;

k) kitus Festivalio organizatoriaus nurodytus draudžiamus daiktus.

21. Festivalio dalyviai privalo būti atsargūs prie vandens ir vandenyje, nepervertinti savo galimybių ir neiti į vandenį ar šalia jo, esant apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų bei tamsiu paros metu.

22. Festivalyje naminiai gyvūnai leidžiami vadovaujantis gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklėmis.

23. Į Festivalio teritoriją galimas patekimas tik pėsčiomis. Į teritoriją nebus įleidžiami asmenys su dviračiais, bent kokio tipo elektriniais ir neelektriniais paspirtukais, riedlentėmis, riedučiais. Draudimas galioja dėl papildomų saugumo reikalavimų ir galimų stovimų vietų užėmimo.

24. Draudžiami bent kokio tipo lietsargis (skėtis), dėl saugumo reikalavimo ir kitų dalyvių trukdymo stebėti koncertą. Siūloma alternatyva pasirūpinti lietpalčiais arba įsigyti vietas VIP zonoje.

III.  FESTIVALIO ZONOS TAISYKLĖS

25. Festivalio dalyviai sutinka ir neprieštarauja, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas garso normas.

26. Aktyvioje Festivalio zonoje Festivalio dalyviai įsipareigoja elgtis kultūringai ir atsakingai, neteršti ir neniokoti gamtos. Laikytis Festivalio taisyklių.

27. Festivalio metu bus vykdomas atlikėjų transportavimas per visą Festivalio zoną nuo įėjimo iki scenos. Festivalio dalyvių bus prašoma pasitraukti dėl saugumo, kad nebūtų partrenkti automobilių.

IV. VIEŠOJOJO MAITINIMO IR TUALETŲ ZONOS TAISYKLĖS

28. Viešo maitinimo zonoje Festivalio dalyviai privalo elgtis rūpestingai, nešiukšlinti, negadinti įrangos.

29. Tualetų zonoje bus įrengti tualetai ir praustuvai.

30. Dėl esančių prekyboje alergenų bus prašoma kreiptis į maitinimą organizuojančius partnerius. Pretenzijos, dėl galimo apsinuodijimo vėliau nebus nepriimamos.

V. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONOS TAISYKLĖS

31. Transporto priemonių statymas yra galimas tik automobilių aikštelės zonoje. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse. Apie netinkamą automobilio parkavimą bus pranešta Policijai.

32. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama statyti palapines, vartoti alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas, triukšmauti, kurti laužus ar šašlykines ir niokoti kitų asmenų turtą. Viešosios tvarkos pažeidimas gali užtraukti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę.

33. Patekimas į automobilių aikštelės zoną gali būti mokamas.

34. Festivalio organizatorius neatsako už paliktų automobilių saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

VI. BILIETAI

35. Kvietimus galima įsigyti internetinėje svetainėse www.birzietis.com , bilietai platinami visose www.bilietai.lt kasose.

36. Festivalio bilietas ar kvietimas, įeinant į Festivalio teritoriją, bus keičiamas į Festivalio apyrankę. Į Festivalio apyrankę gali būti keičiamas tik originalus bilietas ar kvietimas, nupirktas pagal nustatytus oficialaus festivalio bilietų platintojo ir UAB ,,Biržiečių žodis“  reikalavimus. Festivalio organizatorius įspėja, kad padirbti ar suklastoti bilietai ar kvietimai nebus keičiami į Festivalio apyrankes. Apyrankė galioja tik tol, kol ji yra uždėta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į Festivalį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama – ji laikoma negaliojančia. Praradus apyrankę nauja išduodama tik iš naujo įsigijus bilietą į renginį.

37. Vaikai iki 3 metų, lydimi tėvų arba globėjų, į Festivalį įleidžiami nemokamai. Vyresni nei 3 metų vaikai privalo įsigyti bilietą arba gauti kvietimą. Jei Festivalio dalyviui yra mažiau nei 18 metų, jis Festivalyje gali dalyvauti tik lydimas suaugusio asmens, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnametį.

VII. SAUGUMAS

38. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą.

39. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, saugos tarnybomis, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.

40. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti Festivalio vietą, siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą.

41. Festivalio saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga, turi teisę:

a) tikrinti asmenų bilietus / kvietimus ar apyrankes;

b) tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;

c) tikrinti Festivalio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į Festivalio teritoriją daiktus, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės. Apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę turintį draudžiamų daiktų dalyvį pašalinti iš Festivalio teritorijos. Į Festivalį toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, saugos darbuotojai turi teisę juos konfiskuoti. Konfiskuoti alkoholiniai gėrimai dalyviui negrąžinami. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, saugos tarnybos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;

d) duoti nurodymus Festivalio dalyviams;

e) panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių daiktų saugumą.

42. Organizatorius pasilieka teisę agresyviai nusiteikusius asmenis pašalinti iš festivalio teritorijos.

VIII. ATSAKOMYBĖ

43. Festivalio kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai.

44. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Festivalio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetiniame puslapyje bei Festivalio teritorijoje esančiuose informacijos centruose.

46. Visos teisės į Festivalio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.

Tvirtinu

UAB „Biržiečių žodis“ direktorius Kęstutis ISAKAS